Forum kruimelpad - Je bent hier: ForumOpenbaar forum: Lid wordenVoorwoord
Please or Registreren to create posts and topics.

Voorwoord

Dag iedereen, dag broeders en zusters!

Ik heet jullie van harte welkom in dit forum! Dit is geen discussieforum maar wel een forum waarin je kan bijdragen en bemoedigen! Vragen stellen is goed wanneer dit met de juiste intentie is en dit niet is om gelijk te krijgen. De website biedt voldoende informatie om feiten over platte aarde na te gaan. Daarom wordt het niet getolereerd wanneer mensen lid worden met de intentie anderen te overtuigen dat dit niet zo is. Wij vinden het belangrijk dat je ernaar streeft de waarheid te onderzoeken. Wanneer je met deze verkeerde bedoelingen lid wordt, word je als lid meteen verwijderd.  

Graag wil ik meer toelichten over wat deze website/forum gaat. Dit is een Christelijke website over platte aarde en profetie. Ik richt me op platte aarde maar ook op wat ons te wachten staat! God heeft me dit op hart gedrukt om meer mensen hiervan op de hoogte te brengen want zelfs uitverkorenen kunnen misleid worden! We mogen de profetieën van God niet verachten en het is goed om na te gaan en het goede te behouden. Ik moedig ook aan om alles te onderzoeken en zelfs mee te helpen bijdragen want veel ogen, hebben veel inzichten.

Misschien zijn we het niet altijd met elkaar eens maar in Jezus kunnen we het wel eens zijn. Zijn Woord is belangrijker dan mezelf, Jezus is het Woord en ik streef ernaar de waarheid te zien. God geeft me ontzettend veel openbaring en visioenen en inzichten over eindtijd. Ik krijg zoveel informatie over mij heen dat ik soms niet weet hoe ik het onder woorden moet brengen. Ik streef ernaar dit onder woorden te brengen en dit aan meer mensen bekend te maken. Hierin laat ik me leiden door de Heilige geest. Ik ben ook een mens hiernaast en ik ben niet perfect. Samen kunnen we veel bereiken. God heeft me laten zien hoe belangrijk het is dat meer mensen weten waarop we leven met oog op komende misleiding! Ik heb het op hart mensen hierover in te lichten en ik hoop dat meer mensen tot geloof mogen komen en dat broeders en zusters ook hierover ingelicht mogen worden.

Platte aarde is een ontzettend grote openbaring en als dit nieuw voor je is, zal je vast overvallen worden door veel informatie. Dat had ikzelf ook en ik hoor dat anderen dit ook zo ervaren. Ik zou zeggen, blijf rustig, haal diep adem en laat alles even bezinken. Doe rustig aan, neem informatie die je aankunt. Het belangrijkste is hierin dichtbij God te blijven! Want het is God dat ons leidt en dingen openbaart! Wanneer we ontdekken dat de aarde plat is, ontdekken we automatisch alle leugens in de wereld. Je zult versteld staan hoe krom de wereld is. In dit geval, letterlijk en figuurlijk.

Er is een grote misleiding bezig. God had ons hiervoor verwittigd dat hij in einde van tijden een krachtige misleiding zal zenden omdat mensen hun harten van de waarheid hebben afgekeerd. Op deze manier laat God ook zien wie Hij is aan alle mensen die niet geloven dat Hij bestaat. Ze hebben zijn liefde en goedheid niet erkent en alle goede daden die Hij verricht en daarom zal Hij zichzelf met een harde hand kenbaar maken. God is goed en lankmoedig maar er is een eindtijd, een vastgestelde tijd waarin Hij zal oordelen. De wereld wordt steeds kwader, het occulte neemt toe, alles wat God geschapen heeft, word krom getrokken en wat zoet is wordt bitter en wat kwaad is wordt goed en wat bitter is, wordt zoet en wat goed is, wordt kwaad. Het is niet makkelijk staande te blijven in een wereld dat krom is en vol van corruptie en leugens!

Het enige wat we kunnen doen is onze anker uitsmijten tot God en onze focus op Hem houden. Ik wil je bemoedigen Jezus meer dan ooit te zoeken. Zonder Hem kunnen we niet overwinnen. Er staat een zeer moeilijke tijd te wachten maar God in ons is groter dan de overste van de wereld. Ik wil jullie ook aanmoedigen om de waarheid te helpen spreiden, om bij te dragen in dit forum. Ik kan misschien niet alles meevolgen want God gebruikt mij om inzichten te openbaren en hier heb ik tijd voor nodig. Ik dank Wouter dat hij me helpt deze site/forum te beheren! Dat God jou uiterst mag zegenen! 

Vele handen maken het werk lichter! Het gaat makkelijker als we aan dezelfde kant staan en elkaar steunen en bemoedigen. Geloof me, deze waarheid verspreiden is niet makkelijk en ik krijg zelfs problemen met Facebook! De bedoeling is dat we hier informatie kunnen delen waar het ergens anders niet kan! Er is een zichtbaar forum en een onzichtbaar forum die je pas kan zien bij registratie. Ik bid dat we samen een mooie tijd mogen beleven en dat Jezus jullie uiterst mag zegenen, Hij je dromen en visioenen mag geven en Hij jou mag leiden in de laatste dagen! Alle eer en glorie is aan Hem! Amen!