Forum kruimelpad - Je bent hier: ForumOpenbaar forum: BijbelBijbelse Bemoedigingen
Please or Registreren to create posts and topics.

Bijbelse Bemoedigingen

Lieve mensen zoals we weten, staat er ons een zware tijd te wachten maar anderzijds is er ook zeer goed nieuws! Yeshua komt, wij gaan naar Yeshua. En het is de tijd van de bruid die zich klaarmaakt voor de bruidegom. Het lijkt me heel belangrijk Yeshua meer te zoeken dan ooit en ons voor te bereiden op onze verzoening met Hem. Dat wij onze ogen op Hem gefocust houden. Sterk blijven door Zijn Woord en op Zijn Woord leren staan en vertrouwen! Want Zijn Woord is waarachtig en blijft staande, al zouden hemel en aarde vergaan. Zijn Woord is het enige dat we kunnen vertrouwen en daarom lijkt het mij belangrijk Zijn Woord in acht te nemen en in onze harten te planten. Ookal staat er een storm voor de deur of zitten we reeds in een storm. Yeshua zegt dat we niet moeten vrezen en ik geloof dat er heel veel Bijbelverzen zijn waarin Hij zegt dat we niet moeten vrezen. Heb jij ook krachtige Bijbelverzen die ons hieraan doet herinneren? Amen!

'Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. HEERE , hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela U echter, HEERE , bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de HEERE , en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, HEERE , verlos mij, mijn God, want U hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen, de tanden van de goddelozen hebt U stukgebroken. Het heil is van de HEERE ; Uw zegen is over Uw volk. Sela' Psalm 3:1-9